جشنواره ایده های برتر
دبیرستان علامه حلی

تولید علم، فقط انتقال علم نیست. نوآوری علمی در درجه اول اهمیت قرار دارد.   مقام معظم رهبری
برای ثبت نام در جشنواره به دفتر معاونت پژوهشی مراجعه کنید.

درباره جشنواره ایده های برتر

از آغاز اولین دوره سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه حلی سی و دو دوره می گذرد و در همه آنها هدف این بود که دانش آموزان علاوه بر اینکه مطالب زیادی فرا می گیرند، مسائل و مشکلات اطراف خود را خوب ببینند و برای حل آنها، بهترین راه حل را انتخاب کرده و اجرا نمایند. که در این فرآیند، مهمترین گام، یافتن مشکل و پیدا کردن راه حل مناسب بوده است (ایده) و ساخت وسیله یا طراحی آزمایش در درجه دوم اهمیت قرار داشت.
با اینکه یاد گرفتن تکنیکهای ساخت وسایل و یا اصطلاحاً دست به آچار شدن دانش آموزان بسیار خوب است، اما در واقع ما از یک دانش آموز علامه حلی توقع خوب دیدن و خوب فکر کردن داریم تا خوب جوشکاری کردن.
در «جشنواره ایده های برتر» همه دانش آموزان دبیرستان، از کلاس دهم گرفته تا کلاس چهارم، می توانند شرکت کنند و ایده های ناب خود را در آن ارائه دهند.

جوایز

نفر اول: 15,000,000 ریال وجه نقد
نفر دوم: 7,000,000 ریال وجه نقد
نفر سوم: 5,000,000 ریال وجه نقد