اخبار:


اطلاعیه مهم
توجه داشته باشید زمان برگزاری مسابقه آنلاین اول رده ب ساعت 14 روز جمعه 21 اسفند 1394 میابشید. همچنین مسابقه آزمایشی از ساعت 19 روز سه شنبه 18 اسفند برقرار است.
1394-12-18
در مرحله اول ثبت نام صرفا ثبت مشخصات هر دو نفر تیم به صورت جداگانه و دریافت شماره ثبت نام و شماره پیگیری کافی میباشد.
1394-11-01
اطلاعات لازم در زمینه کامپایلرها را در این صفحه مطالعه نمایید.
1394-11-01

رتبه بندی سطح ب:رتبه بندی مرحله اول رده ب حلی نت دهم:

#کد تیمنام تیمتعداد پاسخ صحیح
1 t662 تیم never odd or even 7
2 t504 تیم اَخَوِی 7
3 t659 تیم Everhood 6
4 t561 تیم osholamoo 6
5 t492 تیم aqa esm nadarim 6
6 t470 تیم The Dark Chk Rises 6
7 t608 تیم CANT_FIND_CAPSLOCK 6
8 t493 تیم TBIFM 5
9 t558 تیم ExtraSos 5
10 t642 تیم شیب ملایم 5
11 t647 تیم RunTime_Error 5
12 t675 تیم Z.Hojjat 4
13 t671 تیم KhAsTeGaN Revolution 4
14 t501 تیم ماست دبه ای 4
15 t481 تیم V R Testing judge ! 4
16 t513 تیم MH 4
17 t639 تیم تکرار می کنم زیادی شاخیم 4
18 t665 تیم بز کوهی 4
19 t620 تیم مهرآیین 4
20 t534 تیم نزد وی 4
21 t641 تیم بهترین کیک! 4
22 t677 تیم Eden Hazard 4
23 t512 تیم CHMD Coders 4
24 t541 تیم تک سرخ ها 4
25 t527 تیم Bitman 4
26 t592 تیم Mang O Lang 4
27 t464 تیم اژدر شرقی 4
28 t474 تیم 2ta2 4
29 t510 تیم همساده جهنمی 4
30 t640 تیم PiStOl 4
31 t655 تیم آس 4
32 t526 تیم کنگ و کول 4
33 t489 تیم Wrong_Answer 4
34 t687 تیم صفرایکس55 4
35 t614 تیم هدفون 4
36 t658 تیم HajiGrahamBell 4
37 t609 تیم A.M.T 4
38 t479 تیم The Mɐdnǝss It Self 4
39 t656 تیم 41148 4
40 t674 تیم RoTaVaToR 4
41 t691 تیم آکروزوم 4
42 t679 تیم نوه عمو یادگار 4
43 t557 تیم CodeCraft++ 4
44 t537 تیم مسافران 4
45 t496 تیم elliot 4
46 t689 تیم استرپتو کوکوس نومونیا 4
47 t682 تیم چلپاسه 4
48 t683 تیم Drag_on Code 4
49 t634 تیم Invoker 4
50 t594 تیم Radical 4
51 t572 تیم دَرندگان 4
52 t653 تیم Pegasus 4
53 t591 تیم Trail on wall 4
54 t566 تیم شهیدبابایی 3
55 t509 تیم شهید چمران 3
56 t564 تیم سمپاد 3
57 t685 تیم سالاد کاهو 3
58 t610 تیم 97 3
59 t650 تیم 1100 3
60 t551 تیم Havij 3
61 t597 تیم ستاره نوترونی 3
62 t498 تیم خانج 2
63 t588 تیم GoDLiKe 2
64 t532 تیم CMOS 2
65 t490 تیم Newbies 2
66 t690 تیم زئوس 2
67 t553 تیم پیف پاف 2
68 t676 تیم Dark Knights 2
69 t485 تیم نخودی1 2
70 t548 تیم Watson 1
71 t604 تیم Core i9 1
72 t628 تیم php masters 1
73 t499 تیم ReAccess 1
74 t680 تیم برگزیدگان 1
75 t678 تیم AJ478 1
76 t542 تیم قیچی 1
77 t480 تیم نصف جهان 1
78 t666 تیم mıt 1
79 t623 تیم سپهر اندیشه 1
80 t506 تیم Dragon 1
81 t545 تیم پت و مت 1
82 t483 تیم برنامه نویسان 1
83 t503 تیم پیشتازان 1
84 t528 تیم ایستا 1
85 t652 تیم عقاب 1
86 t525 تیم Smart 1
87 t519 تیم ka.ya4 0
88 t617 تیم pythonet 0